15. kapitola

Samson škodí Filištíncom

1 Neskôr počas žatvy pšenice Samson navštívil svoju ženu, priniesol kozľa a povedal: „Chcem vojsť do izby k svojej žene.“ Jej otec mu však nedovolil vojsť.
2 Povedal: „Myslel som si, že si ju znenávidel, a preto som ju dal tvojmu družbovi. Jej mladšia sestra je krajšia ako ona, nech je tvoja namiesto nej!“15,2 Sdc 14,20 3 Samson im však odpovedal: „V tomto prípade sa voči Filištíncom nepreviním, ak im vykonám niečo zlé.“ 4 Samson odišiel a pochytal tristo líšok. Potom vzal fakle a líšky pospájal chvostami do dvojíc tak, že medzi chvosty každej dvojice pripevnil fakľu.15,4 Ž 63,11; Vľp 2,15; Nár 5,18 5 Pozapaľoval fakle a líšky pustil Filištíncom do obilia. Takto zapálil nielen snopy v krížoch a obilie na koreni, ale aj vinice a olivové sady. 6 Filištínci sa vypytovali: „Kto to urobil?“ Dostali odpoveď: „Timňanov zať Samson, lebo mu vzal ženu a dal ju jeho družbovi.“ Filištínci vyšli a upálili ju i s otcom.15,6 Sdc 12,1; 14,15 7 Samson im povedal: „Za toto, čo ste vykonali, neprestanem, kým sa vám nevypomstím.“ 8 Mlátil ich teda sprava i zľava, utrpeli ťažkú porážku. Potom zišiel a býval v skalnej rokline Etám. 9 Filištínci vyšli hore, utáborili sa v Judsku a pripravili sa zaútočiť na Lechi. 10 Muži z Judska sa spýtali: „Prečo ste prišli bojovať proti nám?“ Odpovedali: „Vyšli sme spútať Samsona a odplatiť mu to, čo on urobil nám.“ 11 Tritisíc mužov z Judska zostúpilo ku skalnej rokline Etám a vyčítalo Samsonovi: „Nevieš, že nad nami vládnu Filištínci? Čo si nám to vykonal?“ Odpovedal im: „Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im.“ 12 „Prišli sme ťa spútať a vydať ťa do rúk Filištíncov.“ Samson im povedal: „Prisahajte mi, že vy sami ma nenapadnete!“ 13 Odpovedali mu: „Nenapadneme ťa, len ťa spútame a vydáme ťa do ich rúk, ale určite ťa nechceme usmrtiť.“ Nato ho spútali dvoma novými povrazmi a vytiahli z rokliny. 14 Keď prišiel do Lechi a Filištínci mu vyšli v ústrety s bojovým pokrikom, zrazu ho prenikol Hospodinov duch a povrazy na jeho ramenách boli ako ohňom opálené ľanové vlákna a putá na jeho rukách povolili.15,14 Sdc 3,10; 13,25; 14,15 15 Našiel čerstvú osliu čeľusť, vystrel ruku, uchopil čeľusť a pobil ňou tisíc mužov. 16 Potom Samson povedal: „Čeľusťou z osla som z nich urobil veľkú hromadu, čeľusťou z osla som pobil tisíc mužov.“ 17 Keď dohovoril, čeľusť z ruky ďaleko odhodil. Preto nazvali to miesto Rámat-Lechi15,17 Hebr. Návršie čeľuste.. 18 Veľmi vysmädnutý volal k Hospodinovi: „Ty si viedol svojho služobníka k tomuto veľkému vyslobodeniu a teraz musím zomrieť smädom a padnúť do rúk neobrezancov?“15,18 1Sam 31,4; Ž 3,7n 19 Vtedy Boh roztvoril priehlbeň v Lechi, z ktorej vystrekla voda. Keď sa z nej napil, pookrial a ožil. Preto prameňu, ktorý je v Lechi dodnes, dal meno Én-Kore15,19 Hebr. Prameň volajúceho.. 20 Samson súdil Izrael za čias Filištíncov dvadsať rokov.15,20 Sdc 16,31