Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Ovocie múdrosti

1 Syn môj, ak prijmeš moje výroky, ak budeš zachovávať moje prikázania
2 a napínať ucho za múdrosťou, prikláňať svoje srdce za rozumnosťou, 3 keď budeš prosiť o rozum, hlasne sa dovolávať rozumnosti, 4 ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, 5 potom porozumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš Božie poznanie.2,5 Prís 1,7; Jn 17,3 6 Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť.2,6 Jób 32,8; Jk 1,5 7 Poskytne pomoc statočným, bude štítom tým, čo konajú čestne, 8 ustráži chodníky práva a bude dohliadať na cestu zbožných. 9 Potom porozumieš spravodlivosti a právu, statočnosti a všetkému, čo vedie k dobru,2,9 Flp 4,8 10 lebo múdrosť ti vojde do srdca a poznanie ti oblaží dušu. 11 Rozvaha bude nad tebou bdieť a rozumnosť ťa bude strážiť, 12 aby ťa uchránila od zlej cesty, od človeka, čo vraví zvrátenosti. 13 Od tých, čo zanechali priame chodníky a vykročili na temné cesty,2,13 1Jn 2,11 14 čo sa tešia z konania zla a radostne jasajú nad najhoršími zvrátenosťami. 15 Od tých, ktorých cesty sú pokrivené a krivolaké sú ich chodníky;2,15 Ž 125,5 16 zachráni ťa od cudzej ženy a od cudzinky s líškavými rečami,2,16 Prís 5,3; 6,24; 7,5 17 ktorá zanechala priateľa svojej mladosti a zabudla na zmluvu svojho Boha. 18 Jej dom sa nakláňa k smrti, jej cesty vedú k duchom mŕtvych.2,18 Prís 7,27; 9,18; 21,16 19 Nevráti sa nikto z tých, čo zašli k nej, nevkročia viac na chodníky života. 20 Preto sa uberaj cestou dobrých a drž sa chodníka spravodlivých. 21 Veď len statoční budú bývať v krajine a bezúhonní v nej zostanú,2,21-22 Ž 37,9n; Mt 5,5 22 no bezbožníci budú vyťatí z krajiny a neverní budú z nej vykorenení.