1. kapitola

Múdrosť napomína

20 Múdrosť na ulici kričí, hlasne volá na námestiach,
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.