13. kapitola

Smrť Efrajima

1 „Keď Efrajim hovoril, nastala hrôza — bol vyvýšený v Izraeli, previnil sa však s Baalom a zomrel.
2 Teraz ešte stále pokračujú v hriechu a zo svojho striebra si vyrábajú liate modly: modly podľa vlastného chápania, diela remeselníkov — všetky z nich; hovoria: ‚Obetujte im!‘ Ľudia dokonca bozkávajú teľatá.13,2 1Krľ 19,18 3 Preto budú ako ranný oblak, ako rosa, čo sa hneď stratí, ako plevy odviate z humna alebo ako dym z komína.13,3 Ž 1,4; Iz 17,13; Oz 6,4 4 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Iného Boha, ako som ja, nepoznáš a záchranca mimo mňa nejestvuje.13,4 Iz 43,11; 45,21; Oz 12,10 5 Pásol som ťa na púšti vo vyschnutej zemi.13,5-6 Dt 8,11-20; 32,10.15 6 Ako som ich pásol, nasýtili sa; nasýtili sa a spyšnelo im srdce, preto na mňa zabudli. 7 Budem teda pre nich ako lev, ako leopard budem číhať na ceste.13,7 Oz 5,14 8 Napadnem ich ako medvedica olúpená o mláďa a rozorvem im hruď, chrániacu srdce. Zožeriem ich tam ako levica, poľná zver ich roztrhá. 9 Zničím ťa, Izrael, ktože ti môže pomôcť?13,9 Jer 2,17.19 10 Kde je tvoj kráľ a tvoji sudcovia, aby ťa zachránili vo všetkých tvojich mestách? Tí, o ktorých si hovoril: ‚Daj mi kráľa a veľmožov!‘?13,10 1Sam 8,5 11 Dal som ti kráľa vo svojom hneve a beriem ho vo svojom rozhorčení.13,11 1Sam 8,7.22; Oz 10,3.15 12 Zviazaná je vina Efrajima a uschovaný je jeho hriech.13,12 Dt 32,34 13 Bolesti rodičky prišli kvôli nemu; je to syn nemúdry, lebo sa nedostal včas na opustenie jej lona.13,13 Iz 26,17; 37,3 14 Vykúpil som ich zo spárov podsvetia, vyslobodil som ich zo smrti. Kde sú tvoje rany moru, smrť? Kde je tvoj osteň, podsvetie?13,14 Iz 25,8; 1Kor 15,55; 2Tim 1,10; Zj 21,4 15 Aj keď sa mu darí medzi bratmi, priženie sa východný vietor, vietor od Hospodina sa zdvihne z púšte a vysuší jeho žriedlo, vysuší jeho pramene. On vylúpi poklad všetkých vytúžených vecí.“