8. kapitola

1 Mocne sa šíri od jedného konca sveta po druhý a celý svet spravuje na jeho prospech.

Múdrosť, Šalamúnova družka

2 Ja som si zamiloval múdrosť a vyhľadával som ju od svojej mladosti. Usiloval som sa priviesť si ju ako nevestu, stal som sa zaľúbeným ctiteľom jej krásy.8,2 Prís 7,4; Múd 8,9.16.18; Sir 15,2
3 Ona žije s Bohom, a tak sa chváli vznešeným pôvodom, i Vládca vesmíru si ju zamiloval. 4 Je zasvätená do Božieho poznania a rozhoduje pri jeho dielach.8,4 Prís 8,27-31; Múd 9,9 5 Ak je v živote vyžadovanou hodnotou bohatstvo, čo je bohatšie ako múdrosť, ktorá všetko tvorí?8,5 Múd 7,11-14.21 6 Pretože rozumnosť naozaj tvorí, kto dokáže viac než ona? 7 Miluje niekto spravodlivosť? Plodmi jej námah sú cnosti, lebo vyučuje miernosti a rozumnosti, spravodlivosti a statočnosti8,7 Tento gr. zoznam kardinálnych cností je jediný v Písme., nad ktoré v ľudskom živote nie je nič užitočnejšie. 8 Ak však niekto túži po veľkej skúsenosti, práve ona pozná staré vedomosti a načrtáva budúce, rozumie sa slovným zvratom a riešeniu záhad, vopred pozná znamenia a zázraky i vyústenie udalostí jednotlivých období a čias.8,8 1Krľ 10,1-4; Sir 39,1.3; 42,19 9 Rozhodol som sa teda, že si ju privediem, aby žila so mnou, vediac, že mi bude dobrou radkyňou a tešiteľkou v starostiach a žiali.8,9 Prís 7,4 10 Vďaka nej budem mať slávu v zástupoch, a hoci som mladý, budem požívať úctu od starších.8,10 Ž 119,100 11 Zistia, že som dôvtipný v usudzovaní, a získam si obdiv v očiach mocnárov.8,11 1Krľ 3,9.16-28; Dan 13,48-51 12 Keď budem mlčať, oni budú čakať, keď prehovorím, budú dávať pozor, a keď budem dlho hovoriť, položia si ruku na ústa.8,12 Jób 29,21-23 13 Vďaka nej budem mať nesmrteľnosť a zanechám večnú pamiatku tým, čo prídu po mne.8,13 Múd 6,18; 8,17; 15,3 14 Budem spravovať ľud a národy sa mi poddajú.8,14 Prís 8,15-16; Rim 13,4.6 15 Obávaní vládcovia dostanú strach, keď budú o mne počuť, uprostred pospolitého ľudu budem vystupovať láskavo a vo vojne ako udatný hrdina. 16 Keď vstúpim do svojho domu, pri múdrosti si odpočiniem, lebo bývať s ňou nespôsobuje trpkosť a spolužitie s ňou neprináša bolesť, ale potešenie a radosť. 17 Keď som takto vo svojom vnútri uvažoval a vo svojom srdci som rozmýšľal, že zväzok s múdrosťou znamená nesmrteľnosť,8,17 Múd 6,18n 18 že priateľstvo s ňou prináša čistú radosť, z úsilia jej rúk pochádza nevyčerpateľné bohatstvo, cvičiť sa v rozhovore s ňou je rozumnosť a odovzdávanie jej slov prináša slávu, uchádzal som sa o ňu a usiloval som sa ju získať pre seba.8,18 Prís 8,18 19 Bol som nadaný chlapec, dostal som šľachetnú dušu 20 alebo správnejšie: ako dobrý som prišiel do nepoškvrneného tela. 21 Keďže som poznal, že inak sa jej nezmocním, len ak mi ju dá Boh — aj to už bola rozumnosť vedieť, koho láskavým darom je múdrosť —, vzýval som Pána a modlil som sa k nemu, z celého srdca som k nemu prehovoril:8,21 Múd 7,7