15. kapitola

Viera verzus modlárstvo

1 Ty však, náš Bože, si dobrotivý a pravdivý, veľmi trpezlivý a všetko spravuješ s milosrdenstvom,15,1 Ex 34,6; Múd 11,26; 12,16-18
2 lebo aj keď hrešíme, sme tvoji a poznáme tvoju moc, nebudeme však hrešiť, pretože vieme, že patríme tebe. 3 Veď poznávať teba je dokonalá spravodlivosť a vedieť o tvojej moci je koreňom nesmrteľnosti.15,3 Múd 1,15; 8,13; Jn 17,3 4 Nás totiž nezviedli zlé ľudské výmysly ani daromná námaha maliarov ilúzií, postava namachlená pestrými farbami. 5 Pohľad na ne v nerozumných prebúdza vášne, takže zatúžia po neživej postave mŕtveho obrazu. 6 Milovníci zla a hodní takýchto nádejí sú tí, čo modly robia, čo po nich túžia a čo ich uctievajú.15,6 Múd 1,16; 3,11

Nerozumnosť modloslužobníkov

7 Hrnčiar namáhavo miesi mäkkú hlinu a vyrába všetko možné pre našu potrebu; z tej istej hliny však vyrába nádoby, ktoré slúžia vlastným potrebám, ale i opačným, všetky rovnakým spôsobom; na čo má tá-ktorá slúžiť, určuje hrnčiar.15,7-12 Múd 13,10-1915,7 Rim 9,21
8 A tak človek z tej istej hliny s ničomnou námahou vyrába ničotného bôžika, ktorý nedávno vznikol zo zeme a onedlho sa vráti do zeme, z ktorej bol vzatý, keď bude vyzvaný, aby vrátil dušu.15,8 Gn 2,7; 3,19; Ž 90,3; Koh 12,7; Múd 15,11.16; Lk 12,20 9 Nestará sa o to, že raz ochorie, ani že má pred sebou iba krátky život, ale súťaží so zlatníkmi a majstrami striebra, napodobňuje odlievačov bronzu a za slávu pokladá to, že vyrába podvrhy.15,9 Ž 39,5 10 Jeho srdce je popol, jeho nádej je menej hodná než prach, jeho život je bezcennejší než blato,15,10 Múd 5,14; 2Mak 7,14 11 lebo nepoznal toho, ktorý ho stvoril, vdýchol mu tvorivú dušu a vložil do neho dych života. 12 Myslí si, že náš život je detská hra, že žitie je výnosný trh, a hovorí, že treba zarobiť na hocičom, hoc i na zlom.15,12 Sk 19,24-26 13 On sám lepšie ako všetci ostatní vie, že hreší, keď z hmoty zeme tvorí krehké nádoby a podoby bôžikov. 14 Načisto pochabí, ba nerozumnejší ako maličkí, sú všetci tí nepriatelia tvojho ľudu, ktorí ho utláčajú,15,14 Múd 15,18 15 veď aj všetky pohanské modly pokladajú za bohov, aj keď nemôžu používať oči na videnie ani nos na vdychovanie vzduchu, ani uši na počúvanie, ani prsty rúk na hmatanie a ich nohy sú neschopné chodiť,15,15 Ž 135,15-17 16 lebo ich vytvoril človek. Sformoval ich ten, kto má dušu iba požičanú, veď nijaký človek nie je schopný vytvoriť boha, ktorý by mu bol podobný.15,16 Výrobca modiel nemôže dať svojim dielam dych života, ktorý on sám získal na čas od Boha.15,16 Gn 2,17; Múd 15,8 17 Smrteľník môže bezbožnými rukami vytvoriť len čosi mŕtve. Sám je dokonalejší než predmety, ktoré uctieva, pretože on sám dostal život, ale ony nikdy.15,17 Múd 13,10-19 18 Ľudia uctievajú dokonca najodpornejšie zvieratá, ktoré sú v porovnaní s inými veľmi hlúpe.15,18 Múd 11,15 19 Nie sú ani pekné, aby niekto po nich zatúžil ako pri pohľade na iné živočíchy, preto sa im nedostáva Božej chvály ani jeho požehnania.15,19 Odvtedy, čo sú zbožstvené a uctievané (porov. Múd 14,8).