7. kapitola

Záver

28 Keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením.
29 Učil ich totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.