28. kapitola

17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu. No niektorí pochybovali.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.