28. kapitola

14 A keby sa to dopočul vladár, my ho prehovoríme a zariadime, aby ste nemali ťažkosti.“
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.