28. kapitola

12 Tí sa zišli so staršími a po porade dali vojakom veľa peňazí
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.