13. kapitola

46 Keď objavil jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.