13. kapitola

45 Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.