4. kapitola

40 A im povedal: „Čo ste takí ustrašení? Ešte stále nemáte vieru?“
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.