1. kapitola

Začiatok Ježišovho pôsobenia

14 Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evanjelium.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.