Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

Obrad pokrmovej obety

1 Keď niekto chce priniesť Hospodinovi ako obetný dar pokrmovú obetu, nech obetuje jemnú múku, ktorú poleje olejom a pridá k nej kadidlo.2,1 Lv 6,7-11; 7,10; Nm 15,4-21; Sir 35,3-9; Lk 1,9-10
2 Donesie ju Áronovým synom, kňazom. Kňaz vezme plnú hrsť jemnej múky poliatej olejom i všetko kadidlo a ako pripomienku ju na oltári spáli ako ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi.2,2 1Kor 9,13-14 3 Zvyšok pokrmovej obety zostane Áronovi a jeho synom ako najsvätejšia časť z Hospodinových ohňových obiet.2,3 Lv 6,9-10.15.19 4 Keď chceš priniesť na obetný dar pokrmovú obetu z toho, čo sa upieklo v peci, nech sú to nekvasené, s olejom zamiesené koláče z jemnej múky a olejom potreté nekvasené posúchy. 2,4 Lv 7,9.12 5 Keď bude tvoj obetný dar na pokrmovú obetu z toho, čo bolo upečené na platni, nech je z jemnej múky zamiesenej s olejom, bez kvasu. 6 Polámeš to na kúsky a poleješ olejom. To je pokrmová obeta. 7 Keď bude tvoj dar na pokrmovú obetu pripravený na panvici, nech sa pripraví z jemnej múky s olejom. 8 Takto pripravenú pokrmovú obetu prinesieš Hospodinovi a odovzdáš kňazovi, aby ju odniesol na oltár. 9 Kňaz vezme z pokrmovej obety časť na pripomienku a spáli ju na oltári ako ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi. 10 Zvyšok pokrmovej obety zostane Áronovi a jeho synom. To je najsvätejšia časť z Hospodinových ohňových obiet. 11 Nijaká pokrmová obeta, ktorú prinesiete Hospodinovi, nesmie sa zamiesiť s kvasom; nijaký kvas ani med nesmiete spaľovať ako ohňovú obetu Hospodinovi. 12 Môžete ich priniesť Hospodinovi ako obetný dar z prvotín, ale na oltár ako príjemná vôňa sa dostať nesmú.2,12 Nm 18,12-13; 2Krn 31,5; 1Kor 15,20 13 Ku každej pokrmovej obete pridaj soľ. Soľ zmluvy s tvojím Bohom nesmie chýbať pri nijakej z tvojich pokrmových obiet. S každým obetným darom prines soľ!2,13 Nm 18,19; 2Krn 13,5; Mk 9,49-50 14 Keď chceš priniesť pokrmovú obetu Hospodinovi z prvých plodín, prines rozdrvené a na ohni upražené zrno z dozretých klasov ako pokrmovú obetu zo svojich prvotín.2,14 Dt 26,2-11; Prís 3,9-10 15 Obetu polej olejom a pridaj k nej kadidlo. To je pokrmová obeta. 16 Kňaz spáli časť rozdrveného zrna s olejom a so všetkým kadidlom na pripomienku ako ohňovú obetu Hospodinovi.