Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

12. kapitola

Očisťovanie rodičky

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „Povedz Izraelitom: ‚Ak žena počne a porodí chlapca, bude nečistá sedem dní ako v dňoch svojej mesačnej nečistoty.12,2 Lv 15,19; Lk 2,22 3 Na ôsmy deň sa má obrezať chlapcova predkožka.12,3 Gn 17,11-12; Lk 2,21; Jn 7,22-23 4 Matka potom zostane doma ešte tridsaťtri dní, aby sa očistila od krvácania. Nedotkne sa ničoho svätého a nevojde do svätyne, kým sa neskončia dni jej očisťovania.12,4 Ag 2,13; Lk 2,22-23 5 Ak porodí dievča, bude nečistá dva týždne ako pri svojej mesačnej nečistote a ostane doma ešte šesťdesiat dní v očisťovaní od krvácania. 6 Keď uplynú dni jej očisťovania po synovi alebo dcére, privedie kňazovi ku vchodu do stanu stretávania jednoročného baránka na spaľovanú obetu a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech. 7 Kňaz to prinesie ako obetu pred Hospodina a vykoná za ňu obrad zmierenia. Tak bude očistená od svojho krvácania. To je zákon o rodičke po narodení chlapca alebo dievčaťa. 8 Ak nemá ani na baránka, potom nech vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, jedného na spaľovanú obetu a jedného na obetu za hriech. Kňaz za ňu vykoná obrad zmierenia a bude čistá.‘“12,8 Lv 5,7; 14,22; 15,14; Lk 2,24; 2Kor 8,9