16. kapitola

27 Tu povedal: ‚Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.