1. kapitola

68 „Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.