2. kapitola

Plnosť života v Kristovi

6 Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.