8. kapitola

Úcta ku kráľovi

1 Kto je ako múdry a kto pozná význam vecí? Múdrosť rozjasňuje človeku tvár, ale tvrdosť jeho tvár mení.
2 Dbaj na rozkaz kráľa, a to pre prísahu Bohu. 3 Neponáhľaj sa odísť spred jeho tváre, neprihováraj sa v zlej veci, lebo všetko, čo chce, urobí. 4 Veď slovo kráľa je mocné a kto mu povie: „Čo robíš?“8,4 Jób 9,12; 34,18-19; Rim 13,1-4 5 Kto zachováva prikázanie, neobľúbi si zlú vec, srdce múdreho pozná čas aj spôsob. 6 Každá záľuba má svoj čas a spôsob, hoci na človeka dolieha veľa zla,8,6 Koh 3,1.17 7 lebo nikto nevie, čo bude. Kto mu oznámi, ako bude?8,7 Prís 24,22; Koh 6,12; 9,12; 10,14 8 Niet človeka, ktorý by vládol vetru a mohol ho zadržať, nikto nemá moc nad dňom smrti, z toho boja niet úniku, ani svojvôľa nezachráni toho, kto ju pácha.

Nepochopiteľné Božie cesty

9 To všetko som videl, keď som sa venoval všetkému, čo sa deje pod slnkom v čase, keď človek vládne nad druhým človekom na jeho škodu.8,9 Koh 5,8.13
10 Pritom som videl pochovaných svojvoľníkov, ktorí prichádzali i odchádzali zo svätého miesta, avšak tí, čo konali správne, upadli v meste do zabudnutia. Aj to je márnosť! 11 Keďže sa rozsudok nad zlým skutkom nevykonáva rýchlo, v ľudských srdciach rastie odvaha konať zlo,8,11 Ž 10,6; 50,21; Iz 26,10; Mal 3,15; 2Pt 3,3-7 12 veď hriešnik pácha zlo stokrát a predĺži sa mu život. Ja však viem, že bohabojným bude dobre, tým, ktorí majú bázeň pred Bohom.8,12 Rim 2,5; 9,22; 2Pt 2,9 13 Svojvoľníkovi však dobre nebude, nepredĺžia sa ako tieň dni tomu, u koho niet bázne pred Bohom. 14 Aj takáto márnosť sa deje na zemi: sú spravodliví, ktorým sa vodí, akoby robili skutky svojvoľníkov, a sú svojvoľníci, ktorým sa vodí, akoby robili skutky spravodlivých. Povedal som: „Aj toto je márnosť!“8,14 Ž 73,3.12-14; Koh 2,14; 7,15; 9,1-3 15 Chválil som teda radosť, lebo pre človeka nie je nič lepšie pod slnkom ako jesť, piť a radovať sa. Toto ho bude sprevádzať v jeho námahe, počas dní jeho života, ktoré mu dal Boh pod slnkom.8,15 Koh 2,24-25; 3,12.22; 5,17; 9,7-9 16 Keď som sa dal na poznávanie múdrosti a na pozorovanie práce, ktorá sa koná na zemi, videl som, že človek ani vo dne, ani v noci nemá spánok na očiach. 17 A potom som pozoroval všetko, čo koná Boh. Človek ozaj nedokáže poňať činnosť, čo sa deje pod slnkom. Aj keď sa človek s námahou snaží, nechápe, a aj keby mudrc tvrdil, že ju pozná, poňať ju nedokáže.8,17 Ž 73,16; Koh 3,11; 7,23-24; Rim 11,33