Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Druhá skúška Jóba

1 Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj satan2,1 Hebr. odporca, žalobca., aby sa ukázal Hospodinovi.2,1-3 Jób 1,1.6-8; 28,28
2 Hospodin sa pýta satana: „Odkiaľ prichádzaš?“ Satan hovorí: „Z potuliek a pochôdzok po zemi.“ 3 Vtedy Hospodin povedal satanovi: „Dobre si si všimol môjho služobníka Jóba? Veď na zemi niet nikoho ako on, kto by bol taký bezúhonný a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Ešte stále sa drží svojej bezúhonnosti, hoci si ma proti nemu nahovoril, aby som ho bez príčiny ničil.“ 4 Satan odpovedal Hospodinovi: „Kožu za kožu a všetko, čo človek má, dá za svoj život. 5 Veď len polož naňho svoju ruku a dotkni sa jeho kostí a jeho tela, či sa ti nebude do očí rúhať!?“ 6 Hospodin odpovedal satanovi: „Nech je teda v tvojich rukách, len ušetri jeho život.“ 7 Potom satan odišiel spred Hospodina a ranil Jóba boľavými vredmi od hlavy po päty.2,7 Dt 28,35; Jób 30,30; Iz 1,6 8 Vzal si teda črep, aby sa ním škrabal, a pritom sedel v popole.2,8 Jób 42,6; Jon 3,6; Lk 16,20-21 9 Manželka mu povedala: „Čo sa ešte stále pridŕžaš svojej bezúhonnosti? Rúhaj sa Bohu a zomri!“2,9 Gn 3,1; Jób 27,5; Ž 26,1; Tob 2,14 10 Jób jej odpovedal: „Rozprávaš ako nejaká bláznivá žena. Či len dobré budeme prijímať od Boha a zlé nie?“ Keď sa toto všetko dialo, Jób ústami nezhrešil.2,10 Jób 1,22; Rim 12,12; Jk 1,12; 3,2; 5,10-11

Traja priatelia u Jóba

11 Keď sa traja Jóbovi priatelia dopočuli o všetkom nešťastí, ktoré ho postihlo, každý z nich sa vydal na cestu. Elifaz z Temánu, Bildad zo Šúachu a Cofar z Naamy sa stretli, aby mu išli prejaviť sústrasť a potešili ho.2,11 Gn 36,15; Prís 17,17; Jer 49,7; Rim 12,15; 1Kor 12,26
12 Keď ho zazreli z diaľky, ani ho nespoznali. Vtedy nahlas zaplakali, všetci si roztrhli šaty a vyhadzovali prach, aby im padal na hlavu.2,12 Joz 7,6; 1Sam 30,4; Nár 2,10; Ez 27,30 13 Nato si sadli k nemu na zem a bez slova sedeli sedem dní a sedem nocí, pretože videli to veľké trápenie.2,13 Gn 50,10; Neh 1,4