9. kapitola

Uzdravenie slepého od narodenia

1 Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia.
2 Jeho učeníci sa ho opýtali: „Rabbi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On, či jeho rodičia?“9,2 Ex 20,5; Lk 13,2.4; Jn 9,34 3 Ježiš odpovedal: „Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky.9,3 Jn 11,4 4 My musíme9,4 Var. Ja musím. konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň; prichádza noc, keď nik nemôže pracovať.9,4 Jer 13,16; Jn 5,17 5 Kým som na svete, som svetlo sveta.“9,5 Jn 1,9; 8,12; 12,46 6 Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu ním oči9,6 Mk 8,23 7 a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a šiel vidiaci.9,7 2Krľ 5,10 8 Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, povedali: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“ 9 Jedni vraveli: „Je to on!“ Druhí hovorili: „Nie je, ale mu je podobný.“ On sám povedal: „Ja som to!“9,9 Sk 3,10 10 Opýtali sa ho teda: „Ako to, že sa ti otvorili oči?“ 11 On odpovedal: „Človek menom Ježiš urobil blato, potrel mi oči a povedal: ‚Choď k Siloe a umy sa!‘ Šiel som teda, a keď som sa umyl, začal som vidieť.“ 12 Opýtali sa ho: „Kde je ten človek?“ Odpovedal: „Neviem.“ 13 Toho predtým slepého zaviedli k farizejom. 14 Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola sobota.9,14 Lk 13,14; Jn 5,9 15 Preto sa ho aj farizeji opýtali, ako začal vidieť. Povedal im: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.“ 16 Tu niektorí z farizejov povedali: „Ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu.“ Iní však hovorili: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A vznikla medzi nimi roztržka.9,16 Jn 7,43; 9,33; 10,19 17 Opýtali sa teda znova toho slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!“ A on odpovedal: „Je prorok!“9,17 Jn 4,19; 6,14 18 Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. 19 Opýtali sa ich: „Je toto ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí?“ 20 Jeho rodičia odpovedali: „Vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý. 21 Ale nevieme, ako to, že teraz vidí, a nevieme ani to, kto mu otvoril oči. Jeho sa opýtajte. Má svoje roky, sám bude hovoriť o sebe.“ 22 Rodičia tak hovorili preto, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž už dohodli, že každého, kto by ho vyznával ako Mesiáša, vylúčia zo synagógy.9,22 Jn 7,13; 12,42; 19,38 23 Preto rodičia uzdraveného povedali: „Má svoje roky, jeho sa opýtajte!“ 24 Zavolali teda toho človeka, ktorý bol slepý, druhý raz a vyzvali ho: „Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešny.“9,24 Joz 7,19 25 On však odpovedal: „Či je hriešny, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím.“ 26 Spýtali sa ho teda: „Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči?“ 27 Odpovedal im: „Už som vám to povedal, a nepočúvali ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa azda aj vy stať jeho učeníkmi?“ 28 Vynadali mu a povedali: „Ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. 29 My vieme, že s Mojžišom hovoril Boh, ale o tomto nevieme, ani odkiaľ je.“9,29 Jn 7,27n; 8,14; 19,9 30 Ten človek povedal: „Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. 31 Vieme, že Boh hriešnikov nevypočuje, ale vypočuje toho, kto je bohabojný a plní jeho vôľu.9,31 Ž 34,16; 66,18; Prís 15,8.29; Iz 1,15 32 Nikdy nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči.9,32 Iz 35,5 33 Keby on nebol od Boha, nemohol by nič urobiť.“9,33 Jn 3,2 34 Odpovedali mu: „Ty si sa celý v hriechoch narodil a ideš nás poúčať?“ A vyhnali ho von.9,34 Jn 9,2n

Duchovná slepota

35 Ježiš sa dopočul, že ho vyhodili. Vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka9,35 Var. v Božieho Syna.?“9,35 Jn 1,51; 3,14; 5,27
36 Ten mu odpovedal: „A kto je to, Pane, aby som v neho veril?“ 37 Ježiš mu povedal: „Už si ho videl; je to ten, čo sa s tebou rozpráva.“9,37 Jn 4,26 38 A on povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu. 39 Tu Ježiš povedal: „Súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, oslepli.“9,39 Mk 4,12; Jn 3,18; 5,22.24.27; 12,48; Sk 10,42 40 Počuli to farizeji, ktorí boli pri ňom, a povedali mu: „Vari sme aj my slepí?“ 41 Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme,‘ a tak váš hriech zostáva.“9,41 Lk 12,47; Jn 15,22.24; Jk 4,17