8. kapitola

46 Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď hovorím pravdu, prečo mi neveríte?
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.