4. kapitola

8 Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.