4. kapitola

19 Žena mu odpovedala: „Pane, vidím, že si prorok.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.