4. kapitola

16 On jej povedal: „Choď, zavolaj si muža a príď sem!“
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.