16. kapitola

1 „Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali.16,1 Mt 24,25; Jn 13,19 2 Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým koná službu Bohu.16,2 Jn 9,22-23; Sk 26,9-10 3 A budú to robiť preto, lebo nepoznali Otca ani mňa.16,3 Jn 8,19; 15,21; Sk 13,27; 1Kor 2,8 4 Ale povedal som vám to preto, aby ste si spomenuli, keď príde tá hodina, že som vám to hovoril.16,4 Jn 13,19; 14,29 Spočiatku som vám to nehovoril, lebo som bol s vami. 5 Teraz však odchádzam k tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma nepýta: Kam ideš?16,5 Jn 7,33; 13,36; 14,5; 17,12 6 Ale pretože som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce.16,6 Mt 17,23; Jn 16,22 7 Ja vám však hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám.16,7 Jn 14,16; 15,26; 1Jn 3,24 8 No keď príde, ukáže svetu16,8 Alt. usvedčí svet., čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. 9 Hriech je v tom, že neveria vo mňa,16,9 Jn 3,18; 8,24; 15,22 10 spravodlivosť v tom, že idem k Otcovi a viac ma už neuvidíte, a16,10 Jn 13,1; 14,28; 16,16-19.28; 20,17 11 súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené.16,11 Jn 12,31 12 Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz to nemôžete zniesť.16,12 1Kor 3,1 13 Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde.16,13 Jn 14,17.26 14 On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.16,14 Jn 8,54; 17,1 15 Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.16,15 Jn 17,10

Ježišov odchod a príchod

16 O chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte.“16,16 Jn 7,33; 14,19
17 Tu si niektorí z jeho učeníkov medzi sebou hovorili: „Čo to znamená, keď nám hovorí: ‚O chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte‘ a ‚Idem k Otcovi‘?“ 18 Hovorili teda: „Čo to znamená, keď hovorí: ‚O chvíľu?‘ Nevieme, čo hovorí.“ 19 Ježiš spoznal, že sa ho chcú niečo opýtať, a povedal im: „Pýtate sa jeden druhého, prečo som povedal: ‚O chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte?‘ 20 Amen, amen, hovorím vám, že vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. Vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť.16,20 Mk 2,20; Lk 5,35 21 Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. Len čo však porodí dieťa, nespomína už viac na úzkosť pre radosť, že na svet prišiel človek.16,21 Iz 26,17; Mich 4,9 22 Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme.16,22 Iz 66,14; Jn 20,20 23 V ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen, amen, hovorím vám, keď budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, dá vám to.16,23 Jn 14,20; 15,16; 1Jn 5,14-15 24 Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná!16,24 Jn 15,11; 17,13; 1Jn 1,4

Ježišovo víťazstvo nad svetom

25 Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi rozprávať otvorene.16,25 Mt 13,34; Mk 4,33n; Jn 16,29
26 V ten deň budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás.16,26 Jn 14,13-14; 15,16; 16,23 27 Veď sám Otec vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.16,27 Jn 14,21.23 28 Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a znova opúšťam svet a idem k Otcovi.“16,28 Jn 8,42; 13,3 29 Jeho učeníci povedali: „Hľa, teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. 30 Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto na niečo pýtal. Preto veríme, že si vyšiel od Boha.“16,30 Jn 2,24-25; 21,17 31 Ježiš im odpovedal: „Teraz veríte?16,31-32 Zach 13,7; Mt 26,31.56; Mk 14,27.50 32 Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete na všetky strany, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. 33 Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“16,33 Jn 14,27; 2Tim 3,12; 1Jn 5,4