Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

1 „Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali.16,1 Mt 24,25; Jn 13,19 2 Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým koná službu Bohu.16,2 Jn 9,22-23; Sk 26,9-10 3 A budú to robiť preto, lebo nepoznali Otca ani mňa.16,3 Jn 8,19; 15,21; Sk 13,27; 1Kor 2,8 4 Ale povedal som vám to preto, aby ste si spomenuli, keď príde tá hodina, že som vám to hovoril.16,4 Jn 13,19; 14,29 Spočiatku som vám to nehovoril, lebo som bol s vami. 5 Teraz však odchádzam k tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma nepýta: Kam ideš?16,5 Jn 7,33; 13,36; 14,5; 17,12 6 Ale pretože som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce.16,6 Mt 17,23; Jn 16,22 7 Ja vám však hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám.16,7 Jn 14,16; 15,26; 1Jn 3,24 8 No keď príde, ukáže svetu16,8 Alt. usvedčí svet., čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. 9 Hriech je v tom, že neveria vo mňa,16,9 Jn 3,18; 8,24; 15,22 10 spravodlivosť v tom, že idem k Otcovi a viac ma už neuvidíte, a16,10 Jn 13,1; 14,28; 16,16-19.28; 20,17 11 súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené.16,11 Jn 12,31 12 Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz to nemôžete zniesť.16,12 1Kor 3,1 13 Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde.16,13 Jn 14,17.26 14 On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.16,14 Jn 8,54; 17,1 15 Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.16,15 Jn 17,10

Ježišov odchod a príchod

16 O chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte.“16,16 Jn 7,33; 14,19
17 Tu si niektorí z jeho učeníkov medzi sebou hovorili: „Čo to znamená, keď nám hovorí: ‚O chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte‘ a ‚Idem k Otcovi‘?“ 18 Hovorili teda: „Čo to znamená, keď hovorí: ‚O chvíľu?‘ Nevieme, čo hovorí.“ 19 Ježiš spoznal, že sa ho chcú niečo opýtať, a povedal im: „Pýtate sa jeden druhého, prečo som povedal: ‚O chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte?‘ 20 Amen, amen, hovorím vám, že vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. Vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť.16,20 Mk 2,20; Lk 5,35 21 Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. Len čo však porodí dieťa, nespomína už viac na úzkosť pre radosť, že na svet prišiel človek.16,21 Iz 26,17; Mich 4,9 22 Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme.16,22 Iz 66,14; Jn 20,20 23 V ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen, amen, hovorím vám, keď budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, dá vám to.16,23 Jn 14,20; 15,16; 1Jn 5,14-15 24 Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná!16,24 Jn 15,11; 17,13; 1Jn 1,4

Ježišovo víťazstvo nad svetom

25 Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi rozprávať otvorene.16,25 Mt 13,34; Mk 4,33n; Jn 16,29
26 V ten deň budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás.16,26 Jn 14,13-14; 15,16; 16,23 27 Veď sám Otec vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.16,27 Jn 14,21.23 28 Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a znova opúšťam svet a idem k Otcovi.“16,28 Jn 8,42; 13,3 29 Jeho učeníci povedali: „Hľa, teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. 30 Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto na niečo pýtal. Preto veríme, že si vyšiel od Boha.“16,30 Jn 2,24-25; 21,17 31 Ježiš im odpovedal: „Teraz veríte?16,31-32 Zach 13,7; Mt 26,31.56; Mk 14,27.50 32 Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete na všetky strany, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. 33 Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“16,33 Jn 14,27; 2Tim 3,12; 1Jn 5,4
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk