15. kapitola

23 Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.