15. kapitola

14 Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.