1. kapitola

37 Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.