1. kapitola

36 a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: „Hľa, Baránok Boží!“
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.