1. kapitola

Prológ

1 Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.