Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

61. kapitola

Mesiášske dobrodenia

1 Duch Pána, Hospodina, je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie,61,1 Iz 11,2; Mt 11,5; Lk 4,18
2 ohlásiť rok Hospodinovej priazne, deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkým zarmúteným,61,2 Lv 25,10-13; Iz 63,4 3 aby som na sionských zarmútených položil turban namiesto popola, olej radosti namiesto smútku a slávnostné rúcho namiesto sklesnutého ducha. Budú ich volať dubmi spravodlivosti, sadom Hospodina, aby sa on oslávil. 4 Vybudujú dávne rumoviská, postavia zrúcaniny predkov, obnovia spustošené mestá, zrúcaniny mnohých pokolení.61,4 Iz 58,12 5 Povstanú cudzinci a budú pásť vaše stáda, cudzozemci budú vašimi roľníkmi a vinohradníkmi.61,5 Iz 60,10 6 Vy sa však budete volať kňazmi Hospodina, budú vás volať služobníkmi nášho Boha. Budete požívať blahobyt národov a ich sláva sa stane vašou chválou.61,6 Ex 19,6; 1Pt 2,9 7 Namiesto vašej hanby zdedíte dvojnásobok, namiesto potupy sa budete radovať z vášho podielu, lebo vo svojej krajine budete mať dvojnásobok, budete mať večnú radosť. 8 „Ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím lup prinesený na spaľovanú obetu, verne ich odmením podľa skutkov a uzavriem s nimi večnú zmluvu.61,8 Ž 37,28; Iz 54,10; 55,3; Hab 2,4 9 Známe bude ich pokolenie medzi pohanmi a ich potomstvo medzi národmi. Všetci, čo ich uvidia, spoznajú, že sú potomstvom, ktoré požehnáva Hospodin.“ 10 Radostne budem jasať v Hospodinovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodel rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil; ako ženícha, čo ako kňaz nosí plátený turban a ako snúbenicu okrášlenú skvostmi. 11 Lebo ako zem vyháňa svoje rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť svojmu semenu, tak Pán, Hospodin, dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi.