40. kapitola

29 On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.