27. kapitola

1 V ten deň Hospodin krutým mečom, veľkým a mocným, potrestá Leviatana, unikajúceho hada, Leviatana, skrúteného hada, a zabije draka z mora.27,1 Ž 74,14; Zj 13,1n

Hospodinova vinica

2 V ten deň bude vinica úrodná, ospevujte ju!27,2 Iz 5,1-7
3 Ja, Hospodin, ju strážim, ustavične ju polievam, aby ju nepoškodili, v noci i vo dne ju strážim. 4 Hnev neprechovávam. Keby mi zarodila tŕnie a bodľačie, spolu by som ich spálil, vydal by som sa do boja proti nej; 5 alebo nech sa chopí mojej ochrany, nech uzavrie so mnou mier, nech mier so mnou uzavrie. 6 V budúcich dňoch Jákob zapustí korene, Izrael zakvitne a rozvinie sa, celý svet naplní ovocím. 7 Či ho udrel, ako udrel tých, čo udierali jeho? Vari bol zabitý, ako boli zabití jeho vrahovia?27,7-8 Jer 30,11 8 Spor s ním Boh ukončil odvrhnutím, vyhnanstvom, zmietol ho svojím prudkým dychom, ako keď fúka východný vietor. 9 Takto bude uzmierená vina Jákoba, tak sa odstráni všetko ovocie jeho hriechu. Keď rozdrví všetky oltárne kamene na vápenec, nebudú už stáť ašery ani kadidlové oltáre.27,9 Lv 26,30 10 Opevnené mesto osirie, bude prázdnym príbytkom, opusteným ako púšť. Teľce sa tam budú pásť, odpočívať a nivočiť jeho vetvy. 11 Keď jeho konáre uschnú, polámu sa, prídu ženy a spália ich, lebo je to nechápavý ľud. Preto sa nad ním jeho Stvoriteľ nezmiluje, jeho Tvorca ho neomilostí.27,11 Jer 4,22

Návrat rozptýlených

Šestoro beda

12 V ten deň Hospodin vymláti klasy od Eufratu až po Egyptský potok, vy však, Izraeliti, budete pozbieraní jeden po druhom.
13 V ten deň sa rozozvučí veľká trúba a prídu tí, čo hynuli v asýrskej krajine, tí, čo boli rozptýlení v egyptskej krajine, budú sa klaňať Hospodinovi na svätom vrchu v Jeruzaleme.27,13 Iz 11,11n