4. kapitola

21 Jeho brat sa volal Jubál; on sa stal praotcom všetkých, čo hrajú na citare a flaute.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.