4. kapitola

20 Ada porodila Jabála, ktorý sa stal praotcom tých, čo bývajú v stanoch pri stádach.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.