Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

20. kapitola

Sára u Abimelecha

1 Odtiaľ sa Abrahám vybral do kraja Negev. Zastavil sa medzi Kadéšom a Šúrom a dočasne zostal v Geráre.20,1 Gn 13,1; 16,7.14; 18,1
2 Abrahám vtedy o svojej manželke Sáre hovorieval: „Toto je moja sestra.“ Gerársky kráľ Abimelech poslal po Sáru a vzal si ju.20,2 Gn 12,11-13; 26,7; Ef 4,25; Kol 3,9 3 V noci vo sne prišiel Boh k Abimelechovi a povedal mu: „Určite zomrieš, lebo si si vzal ženu, čo má muža.“20,3 Gn 28,12; 31,24; 1Sam 28,6; Mt 2,12; 27,19 4 Keďže Abimelech sa k nej ešte nepriblížil, povedal: „Pane, zabíjaš aj spravodlivých ľudí?20,4 Gn 18,23-25; 20,17-18 5 Či mi on sám nepovedal: ‚Toto je moja sestra?‘ Ba aj ona mi povedala: ‚To je môj brat.‘ Urobil som to v nevinnosti srdca a s čistými rukami.“20,5 Ž 7,9; 2Kor 1,12 6 Boh mu vo sne povedal: „Aj ja viem, že si to urobil v nevinnosti srdca, preto som ti zabránil zhrešiť proti mne a nedopustil som, aby si sa jej dotkol. 7 Vráť teda manželku jej mužovi, lebo on je prorok! On sa bude za teba prihovárať, aby si žil. Ak ju však nevrátiš, vedz, že určite zomrieš so všetkými, čo patria k tebe.“20,7 Dt 9,20; 1Sam 7,5-8; Ž 105,9-15; Jer 42,2 8 Abimelech včasráno vstal, zvolal všetkých svojich sluhov, a keď im vyrozprával všetko, čo sa stalo, muži sa veľmi naľakali. 9 Abimelech zavolal Abraháma a povedal mu: „Čo si nám to urobil? Čím som sa proti tebe prehrešil, že si priviedol na mňa a na moje kráľovstvo taký veľký hriech? Urobil si mi niečo, čo si nemal urobiť!“20,9 Gn 26,10; Heb 13,4 10 Potom sa Abimelech Abraháma spýtal: „Čo ti to zišlo na um, takto sa správať?“ 11 Abrahám odvetil: „Povedal som si: ‚Na tomto mieste určite nieto bázne pred Bohom a pre moju ženu ma zabijú.‘20,11 Gn 42,18; Rim 3,18 12 Napokon, ona mi je naozaj sestrou. Je to dcéra môjho otca, no nie dcéra mojej matky; stala sa mojou ženou.20,12 Gn 11,29.31; 12,13 13 Keď ma Boh po odchode z otcovského domu nechal blúdiť, vtedy som jej povedal: ‚Preukáž mi túto láskavosť: Všade, kam prídeme, povieš: To je môj brat.‘“ 14 Nato vzal Abimelech ovce, dobytok, otrokov a slúžky, dal ich Abrahámovi a vrátil mu aj jeho ženu Sáru. 15 Abimelech povedal: „Pozri, moja zem je pred tebou, bývaj, kdekoľvek sa ti zapáči!“20,15 Gn 13,9; 34,10; 47,6 16 Sáre povedal: „Pozri, tvojmu bratovi som dal tisíc strieborných, to bude odškodné na zastretie očí všetkým, čo sú s tebou. Tým budeš ospravedlnená pred všetkými.“ 17 Abrahám sa modlil k Bohu; Boh uzdravil Abimelecha, jeho ženu i slúžky, takže mohli rodiť.20,17 Jób 42,9 18 Hospodin totiž zavrel každé materské lono v Abimelechovom dome pre Abrahámovu ženu Sáru.20,18 Gn 12,17