Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

Sára u Abimelecha

1 Odtiaľ sa Abrahám vybral do kraja Negev. Zastavil sa medzi Kadéšom a Šúrom a dočasne zostal v Geráre.
2 Abrahám vtedy o svojej manželke Sáre hovorieval: „Toto je moja sestra.“ Gerársky kráľ Abimelech poslal po Sáru a vzal si ju. 3 V noci vo sne prišiel Boh k Abimelechovi a povedal mu: „Určite zomrieš, lebo si si vzal ženu, čo má muža.“ 4 Keďže Abimelech sa k nej ešte nepriblížil, povedal: „Pane, zabíjaš aj spravodlivých ľudí? 5 Či mi on sám nepovedal: ‚Toto je moja sestra?‘ Ba aj ona mi povedala: ‚To je môj brat.‘ Urobil som to v nevinnosti srdca a s čistými rukami.“ 6 Boh mu vo sne povedal: „Aj ja viem, že si to urobil v nevinnosti srdca, preto som ti zabránil zhrešiť proti mne a nedopustil som, aby si sa jej dotkol. 7 Vráť teda manželku jej mužovi, lebo on je prorok! On sa bude za teba prihovárať, aby si žil. Ak ju však nevrátiš, vedz, že určite zomrieš so všetkými, čo patria k tebe.“ 8 Abimelech včasráno vstal, zvolal všetkých svojich sluhov, a keď im vyrozprával všetko, čo sa stalo, muži sa veľmi naľakali. 9 Abimelech zavolal Abraháma a povedal mu: „Čo si nám to urobil? Čím som sa proti tebe prehrešil, že si priviedol na mňa a na moje kráľovstvo taký veľký hriech? Urobil si mi niečo, čo si nemal urobiť!“ 10 Potom sa Abimelech Abraháma spýtal: „Čo ti to zišlo na um, takto sa správať?“ 11 Abrahám odvetil: „Povedal som si: ‚Na tomto mieste určite nieto bázne pred Bohom a pre moju ženu ma zabijú.‘ 12 Napokon, ona mi je naozaj sestrou. Je to dcéra môjho otca, no nie dcéra mojej matky; stala sa mojou ženou. 13 Keď ma Boh po odchode z otcovského domu nechal blúdiť, vtedy som jej povedal: ‚Preukáž mi túto láskavosť: Všade, kam prídeme, povieš: To je môj brat.‘“ 14 Nato vzal Abimelech ovce, dobytok, otrokov a slúžky, dal ich Abrahámovi a vrátil mu aj jeho ženu Sáru. 15 Abimelech povedal: „Pozri, moja zem je pred tebou, bývaj, kdekoľvek sa ti zapáči!“ 16 Sáre povedal: „Pozri, tvojmu bratovi som dal tisíc strieborných, to bude odškodné na zastretie očí všetkým, čo sú s tebou. Tým budeš ospravedlnená pred všetkými.“ 17 Abrahám sa modlil k Bohu; Boh uzdravil Abimelecha, jeho ženu i slúžky, takže mohli rodiť. 18 Hospodin totiž zavrel každé materské lono v Abimelechovom dome pre Abrahámovu ženu Sáru.