1. kapitola

Stvorenie sveta

1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.