Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Symbolický náznak súdu

1 Ty však, človeče, vezmi si tehlu, polož ju pred seba a nakresli na ňu mesto Jeruzalem.
2 Daj sa do jeho obliehania: vybuduj proti nemu val a navŕš proti nemu násyp; postav proti nemu tábory a umiestni proti nemu dookola baranidlá. 3 Vezmi si železnú panvicu, postav ju ako železnú stenu medzi seba a mesto a pevne upri svoj pohľad proti nemu. Bude teda v stave obliehania a ty ho budeš obliehať. Bude to znamením pre dom Izraela. 4 Ľahni si na ľavý bok a polož naň vinu domu Izraela. Koľko dní preležíš na ňom, toľko dní budeš znášať ich vinu. 5 Roky ich viny ti určím zodpovedajúcim počtom dní: tristodeväťdesiat dní budeš znášať vinu domu Izraela. 6 Keď to ukončíš, ľahneš si druhý raz, a to na pravý bok, a budeš znášať vinu domu Júdovho štyridsať dní. Určil som ti vždy jeden deň za jeden rok. 7 Upri teda pevne svoj pohľad i svoje obnažené rameno na obliehanie Jeruzalema a prorokuj proti nemu. 8 Hľa, poviažem ťa povrazmi, aby si sa nemohol obracať z boka na bok, skôr než skončíš obliehanie. 9 Naber si pšenicu, jačmeň, bôb, šošovicu, proso a špaldu; daj to do jednej nádoby a priprav si z toho chlieb. Podľa počtu dní, ktoré preležíš na svojom boku, budeš to jesť: tristodeväťdesiat dní. 10 Tvoj pokrm, ktorý budeš jesť, má denne vážiť dvadsať šeklov na deň. Budeš ho jedávať raz denne v určený čas. 11 Aj vodu budeš piť podľa miery: šestinu hína. Budeš ju piť raz za deň. 12 Aj jačmenný posúch budeš jedávať, ale pečený pred ich očami na ľudských výkaloch.“ 13 Potom mi Hospodin povedal: „Tak budú jedávať Izraeliti svoj nečistý chlieb medzi národmi, medzi ktoré ich zaženiem.“ 14 Vtedy som povedal: „Ach, Pane, Hospodin, ja som sa doteraz nikdy nepoškvrnil, zdochlinu ani zverou roztrhané mäso som nejedol od mladosti až doteraz. Skazené mäso som ešte nevzal do úst.“ 15 Vtedy mi povedal: „Pozri sa, dal som ti hovädzí hnoj namiesto ľudských výkalov. Na ňom si budeš pripravovať chlieb.“ 16 Potom mi povedal: „Človeče, hľa, polámem palicu na nosenie chleba v Jeruzaleme, a budú jesť odvážený chlieb s ustarostenosťou, aj mierou vymeranú vodu budú piť s hrôzou, 17 aby trpeli nedostatkom chleba a vody, aby sa desili všetci rovnako a hynuli pre svoje viny.