Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

Predpisy o otrokoch

1 Toto sú právne predpisy, ktoré im predložíš:
2 Ak kúpiš hebrejského otroka, bude ti slúžiť šesť rokov, ale v siedmom roku ho prepustíš na slobodu bez výkupného. 3 Ak prišiel sám, sám aj odíde. Ak bol ženatý, jeho žena odíde s ním. 4 Ak mu však ženu dal pán a tá porodila synov a dcéry, žena a deti patria pánovi a on odíde sám. 5 Keď však otrok výslovne vyhlási: ‚Obľúbil som si svojho pána, svoju manželku a svoje deti, nechcem odísť na slobodu,‘ 6 vtedy ho jeho pán predvedie pred Boha, totiž privedie ho k dverám alebo k verajam, jeho pán mu prepichne ucho šidlom a on mu zostane navždy otrokom. 7 Ak niekto predá svoju dcéru za otrokyňu, nech neodíde, ako odchádzajú otrokyne. 8 Ak sa znepáči svojmu pánovi, ktorý si ju vybral, nech jej dovolí vykúpiť sa. Nemá však právo predať ju cudzincom, lebo s ňou zaobchádzal nečestne. 9 Ak ju vyberie pre svojho syna, musí s ňou zaobchádzať ako so svojou dcérou. 10 Ak by si vzal ešte ďalšiu, nesmie ju ukracovať na strave ani na oblečení, ani na práve manželského spolužitia. 11 Ak jej toto troje odoprie, môže odísť bez toho, aby zaplatila výkupné.

Ochrana ľudského života

12 Kto niekoho udrie tak, že ho zabije, musí tiež zomrieť.
13 Ak to však neurobil zámerne, ale Boh to dopustil, určím ti miesto, kam môže utiecť. 14 Toho, kto sa na svojho blížneho tak rozzúri, že ho zákerne zavraždí, odtrhni dokonca aj od môjho oltára, musí zomrieť. 15 Kto udrie svojho otca alebo svoju matku, musí zomrieť. 16 Kto niekoho ukradne a potom ho predá, alebo ho uňho nájdu, musí zomrieť. 17 Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. 18 Keď sa muži pohádajú a jeden druhého udrie kameňom alebo päsťou tak, že nezomrie, no ostane pripútaný na lôžko, ale 19 neskôr vstane a môže chodiť povonku s palicou, páchateľ bude bez viny, no musí poškodenému nahradiť straty a zaplatiť mu liečenie. 20 Toho, kto svojho otroka alebo svoju otrokyňu udrie palicou tak, že mu pod rukami zomrie, musí postihnúť pomsta. 21 Ak však otrok zostane jeden alebo dva dni nažive, nebude pomstený, lebo bol jeho majetkom. 22 Ak sa muži medzi sebou pobijú a úder pritom zasiahne tehotnú ženu tak, že potratí, no sama nepríde o život, vinník zaplatí také odškodné, aké bude žiadať jej muž, a odovzdá ho podľa rozhodnutia sudcov. 23 Ak príde o život, dáš život za život, 24 oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, 25 popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, modrinu za modrinu. 26 Ak niekto zasiahne oko svojho otroka alebo svojej otrokyne tak, že ho pripraví o zrak, ako náhradu za oko musí otroka prepustiť na slobodu. 27 Ak svojmu otrokovi alebo otrokyni vyrazí zub, ako náhradu zaň ho prepustí na slobodu. 28 Ak býk pokole muža alebo ženu tak, že zomrú, býka treba ukameňovať a jeho mäso sa nesmie jesť; majiteľ býka bude však bez viny. 29 No ak býk, ktorý už predtým klal a jeho majiteľ naň nedozrel, hoci ho na to upozornili, a usmrtí muža alebo ženu, býka treba ukameňovať a jeho majiteľ musí zomrieť. 30 Ak sa mu uloží výkupné, za svoj život zaplatí toľko, koľko sa mu určí. 31 Ak pokole syna alebo dcéru, naloží sa s ním podľa toho istého právneho ustanovenia. 32 Ak býk pokole otroka alebo otrokyňu, vyplatí jeho majiteľovi tridsať strieborných šeklov a býka treba ukameňovať. 33 Ak niekto odkryje alebo vykope studňu a neprikryje ju a ak do nej spadne býk alebo osol, 34 majiteľ studne dá vlastníkovi zvieraťa náhradu v striebre a uhynuté zviera bude patriť jemu. 35 Keď niečí býk pokole susedovho býka tak, že uhynie, živého býka predajú a peniaze i uhynuté zviera si rozdelia. 36 Ak sa však vedelo, že býk predtým klal a jeho majiteľ naňho nedozeral, dá zaňho plnú náhradu, býka za býka, a uhynutý kus bude jeho. 37 Ak niekto ukradne býka alebo ovcu a zviera zabije alebo predá, za býka dá náhradu päť kusov hovädzieho dobytka a za každú ovcu štyri ovce.