Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Mojžišovo narodenie

1 Istý muž z Léviho rodu si vzal za ženu dievča zo svojho kmeňa.2,1 Ex 6,16-20; Nm 26,59; 1Krn 5,27-29
2 Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, ukrývala ho tri mesiace.2,2 Sk 7,20; Heb 11,23 3 Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do trstiny pri brehu Nílu.2,3 Gn 6,14; Múd 11,14; Sk 7,19 4 Jeho sestra sa postavila obďaleč, aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. 2,4 Nm 12,1-15; 26,59 5 Vtedy sa faraónova dcéra prišla kúpať do Nílu; jej služobnice sa zatiaľ prechádzali po brehu. Keď v tŕstí zazrela košík, poslala svoju slúžku, aby ho priniesla, 6 a keď ho otvorila, uvidela dieťa. Bol to chlapec a plakal. Zľutovala sa nad ním a povedala: „Toto je chlapec z hebrejských detí!“ 7 Vtedy sa jeho sestra spýtala faraónovej dcéry: „Mám ti ísť zavolať dojku z hebrejských žien, aby ti to dieťa dojčila?“ 8 Faraónova dcéra jej odpovedala: „Choď!“ Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. 9 Faraónova dcéra jej povedala: „Vezmi toto dieťa, dojči mi ho a ja ťa odmením.“ Žena vzala dieťa a dojčila ho. 10 Keď chlapec odrástol, priviedla ho k faraónovej dcére. Tá si ho osvojila, dala mu meno Mojžiš a dodala: „Veď som ho vytiahla z vody.“2,10 Sk 7,21-22

Mojžišov útek k Midjánčanom

11 Keď Mojžiš dorástol, šiel k svojim bratom a videl ich ťažkú prácu. Pritom zbadal, ako istý Egypťan bije jedného z jeho hebrejských bratov.2,11 Sk 7,22-24; Heb 11,24-26
12 Rozhliadol sa a keď nikoho nevidel, Egypťana zabil a zahrabal do piesku. 13 Keď na druhý deň vyšiel, spozoroval, ako sa dvaja Hebreji bijú. Spýtal sa vinníka: „Prečo biješ svojho druha?“2,13 Sk 7,26; 1Kor 6,7-8 14 Ten mu odpovedal: „Kto ťa určil za dozorcu a sudcu nad nami? Chceš azda zabiť aj mňa, ako si zabil toho Egypťana?“ Vtedy sa Mojžiš preľakol a pomyslel si: „Tak už to vedia!“2,14 Sk 7,26-28.35 15 Keď sa o tom dopočul faraón, chcel dať Mojžiša zabiť. Mojžiš však utiekol do krajiny Midjánčanov a sadol si k studni.2,15 Gn 24,11; 29,2; Jn 4,6 16 Midjánsky kňaz mal sedem dcér, ktoré prišli načerpať vodu do válovov a napojiť stádo svojho otca.2,16 Gn 14,18 17 Vtom prišli pastieri a odohnali ich. Mojžiš však vstal, pomohol im a napojil ich stádo.2,17 Gn 21,25 18 Keď sa vrátili k otcovi Reuelovi, spýtal sa ich: „Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili?“2,18 Ex 3,1; 4,18; 18,1-12; Sdc 1,16 19 Odpovedali mu: „Nejaký Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov, ba načerpal nám aj vodu a napojil stádo.“ 20 Otec sa spýtal dcér: „Kde je? Prečo ste ho tam nechali? Zavolajte ho, nech sa naje!“2,20 Gn 24,31-33; Jób 31,32; Heb 13,2 21 Mojžiš sa rozhodol zostať u tohto muža, ktorý mu dal svoju dcéru Cipporu za ženu.2,21 Ex 4,20-25; 18,2-6; Nm 12,1 22 Porodila mu syna a dal mu meno Geršóm. Povedal totiž: „Stal som sa prisťahovalcom v cudzej krajine.“2,22 Ex 18,3; Sdc 18,30; 1Krn 23,14-17; Sk 7,29 23 Po dlhšom čase egyptský kráľ zomrel. Izraeliti však stále stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Ich volanie o pomoc v otroctve vystupovalo k Bohu. 24 Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom.2,24 Gn 15,14-18; 26,3; 28,12-14; 46,2-4; Ž 105,6-13; Lk 1,72-73 25 Zhliadol na synov Izraela a vzal to na vedomie.