16. kapitola

2 Celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi na púšti.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.