4. kapitola

13 Mordochaj odkázal Ester: „Nemysli si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.