5. kapitola

12 Zachovávaj sobotný deň, aby si ho svätil, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh!
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.