Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

25. kapitola

1 Keď nastane spor medzi mužmi a prídu k súdu, aby ich rozsúdili, spravodlivého treba ospravedlniť a vinníka odsúdiť.25,1 Ex 23,7; Dt 19,17-19; Ez 44,24 2 Ak si vinník zaslúži bičovanie, dá ho sudca položiť na zem a pred sebou zbičovať podľa toho, koľko úderov zasluhuje.25,2 Mt 10,17; Lk 12,47-48 3 Môže ho odsúdiť na štyridsať úderov, no viac mu nesmie dať, lebo keby ich dostal viac, tvoj brat by bol potupený pred tebou.25,3 2Kor 11,24-25 4 Pri mlátení nedávaj volovi náhubok.25,4 Prís 12,10; 1Kor 9,9-10; 1Tim 5,17-18

Švagrovské manželstvo

5 Keď budú bývať bratia spolu a jeden z nich zomrie a nezanechá syna, nech sa žena zomrelého nevydá za cudzieho muža, mimo rodiny. Vojde k nej jej švagor a vezme si ju za ženu podľa švagrovského práva.25,5 Gn 38,8-9; Rút 1,12-13; 4,5; Mt 22,24
6 Prvorodený, ktorého mu porodí, bude niesť meno jeho zomrelého brata, aby nebolo z Izraela vytreté jeho meno.25,6 Gn 38,9; Rút 4,10 7 Ak si však tento muž nebude chcieť vziať svoju švagrinú, nech jeho švagriná príde do brány k starším a povie: ‚Môj švagor sa zdráha zachovať svojmu bratovi meno v Izraeli, nechce si ma vziať za ženu podľa švagrovského práva.‘ 8 Vtedy ho starší mesta predvolajú a pohovoria si s ním. Keď vstane a vyhlási, že si ju nechce vziať,25,8 Rút 4,6 9 pristúpi k nemu švagriná, pred očami starších mu z nohy vezme sandál, napľuje mu do tváre a povie: ‚Tak nech sa stane mužovi, ktorý sa nechce postarať svojmu bratovi o potomstvo!‘25,9 Rút 4,7-8 10 V Izraeli sa bude volať: Dom vyzutého.

Dodatky

11 Ak sa medzi sebou pobijú dvaja muži, a ak žena jedného z nich chce vyslobodiť svojho muža z ruky toho, ktorý ho bije, vystrie ruku a chytí ho za prirodzenie,
12 bez milosti jej odsekni ruku!25,12 Dt 19,13 13 Nemaj vo svojom mešci dvojaké závažie, väčšie a menšie!25,13 Lv 19,35-36; Prís 11,1; 16,11; 20,10; Mich 6,11 14 Nemaj vo svojom dome dvojakú efu, väčšiu a menšiu! 15 Závažie maj presné a správne, aj efu maj presnú a správnu, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh.25,15 Dt 4,40; 1Pt 3,10 16 Pred Hospodinom, tvojím Bohom, je ohavný každý, kto to robí, každý, kto pácha takéto bezprávie.25,16 Dt 18,12; 1Kor 6,9-11 17 Pamätaj, čo ti vykonal Amalék na ceste, keď ste vychádzali z Egypta,25,17 Ex 17,8 18 ako ťa napadol, a kým si bol zoslabnutý a unavený, zničil všetkých, čo šli za tebou vyčerpaní, a nebál sa Boha. 19 Keď ti Hospodin, tvoj Boh, dopraje odpočinok od všetkých tvojich okolitých nepriateľov v krajine, ktorú ti dáva do vlastníctva Hospodin, tvoj Boh, aby si ju zaujal, potom odstrániš spod neba pamiatku Amaléka. Nezabudni na to!25,19 Ex 17,14.16; 1Sam 15,1-35