Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

1 Nikto si nesmie vziať za manželku ženu svojho otca ani nenadvihne okraj otcovej prikrývky.

Osoby vylúčené z Hospodinovho zhromaždenia

2 Na Hospodinovo zhromaždenie nevojde nik, kto má rozmliaždený semenník alebo odrezaný pohlavný úd.
3 Na Hospodinovo zhromaždenie nevojde miešanec a nevojde ta ani jeho desiate pokolenie. 4 Na Hospodinovo zhromaždenie nevojde Ammónčan či Moábčan a nikdy ta nesmie vstúpiť ani ich desiate pokolenie, 5 lebo vám nevyšli v ústrety s chlebom a vodou na ceste, keď ste vyšli z Egypta, ako aj preto, že v Aram-Naharajime najali proti vám Bileáma, syna Beóra z Petóru, aby ťa preklial. 6 Lenže Hospodin, tvoj Boh, nechcel vypočuť Bileáma. Hospodin, tvoj Boh, zmenil totiž kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval. 7 Nikdy, kým budeš žiť, neusiluj sa o pokoj s nimi ani o ich blahobyt. 8 Necíť odpor k Edómčanovi, lebo je tvoj brat. Nemaj odpor k Egypťanovi, lebo si býval v jeho krajine ako cudzinec. 9 Deti z ich tretieho pokolenia smú vojsť na Hospodinovo zhromaždenie.

Čistota v tábore

10 Keď pôjdeš s táborom do boja proti svojim nepriateľom, vyvaruj sa každého zla.
11 Ak bude medzi vami muž znečistený nočným výtokom semena, musí vyjsť z tábora a nesmie doň vojsť. 12 Podvečer sa umyje a pri západe slnka sa smie vrátiť do tábora. 13 Za táborom budeš mať miesto, kde budeš vykonávať telesnú potrebu. 14 Vo svojom náradí budeš mať lopatku a prv než si vonku kvokneš, vykopeš ňou jamku a výkal zahrabeš. 15 Hospodin, tvoj Boh, chodí po tvojom tábore, aby ťa vyslobodil a vydal ti do rúk tvojich nepriateľov. Nech je tvoj tábor svätý, aby u teba nevidel nič neslušné a neodvrátil sa od teba.

Rozličné príkazy

16 Otroka, ktorý sa k tebe uchýli, nevydáš jeho pánovi.
17 Nech býva s tebou, uprostred teba na mieste, ktoré si zvolí, v niektorom z tvojich miest, kde mu bude dobre; neutláčaj ho! 18 Nech sa nijaká izraelská deva nestane zasvätenou smilnicou ani nijaký izraelský mládenec zasväteným smilníkom! 19 Neprinášaj mzdu neviestky ani zárobok smilníka do domu Hospodina, svojho Boha, ako sľúbený dar, lebo oboje je ohavnosť pred Hospodinom, tvojím Bohom. 20 Od svojho brata neber úrok z peňazí ani z potravy, ani z čohokoľvek, čo sa požičiava. 21 Cudzincovi smieš požičať na úrok, ale svojmu bratovi nesmieš požičať na úrok, aby ťa požehnával Hospodin, tvoj Boh, pri všetkom, na čo priložíš svoju ruku v krajine, ktorú máš obsadiť. 22 Ak dáš sľub Hospodinovi, svojmu Bohu, nemeškaj ho splniť, lebo Hospodin, tvoj Boh, to bude určite od teba žiadať, inak by si mal hriech. 23 Ak nebudeš sľubovať, nezhrešíš. 24 Čo vyšlo z tvojich úst, dodrž a splň sľub, čo si dobrovoľne dal Hospodinovi, svojmu Bohu — sľub, ktorý si vyslovil svojimi ústami. 25 Keď vojdeš do vinice svojho blížneho, smieš sa najesť hrozna do sýtosti, koľko sa ti zachce, ale nesmieš nič vziať do nádoby. 26 Keď pôjdeš obilným poľom svojho blížneho, smieš si rukou natrhať klasy, ale kosákom ich zožínať nesmieš.