Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

4. kapitola

1 Ďalej zhotovil bronzový oltár, dvadsať lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a dvadsať lakťov vysoký.4,1–5,1 1Krľ 7,23-514,1 2Krn 7,7 2 Odlial i more s priemerom desať lakťov, po obvode zaokrúhlené a hlboké päť lakťov. Celkový jeho obvod meral tridsať lakťov. 3 Po celom obvode pod ním ho obopínali podoby býkov v počte desať na lakeť a lemovali dookola more. Dva rady býkov boli odliate spolu s ním. 4 More spočívalo na dvanástich býkoch; tri boli obrátené na sever, tri na západ, tri na juh a tri na východ. Nad nimi bolo more a zadnou časťou boli obrátené dovnútra. 5 Bolo na dlaň hrubé a jeho okraj mal tvar kalicha alebo ľaliového kvetu. Malo objem tritisíc batov. 6 Zhotovil i desať umývadiel. Päť z nich dal napravo a päť naľavo, slúžili na umývanie. V nich sa oplachovalo to, čo patrilo k spaľovaným obetám. More však slúžilo kňazom na umývanie.4,6 Ex 30,18-21; 1Krľ 7,38 7 Ďalej urobil desať zlatých svietnikov podľa príslušného predpisu a umiestnil ich do chrámu: päť napravo a päť naľavo.4,7 Ex 25,31-40; 37,17-24 8 Zhotovil desať stolov a postavil ich do chrámu: päť napravo a päť naľavo, ďalej sto zlatých kropeničiek.4,8 Ex 25,23-30 9 Vytvoril i nádvorie pre kňazov a veľké nádvorie, ako i dvere do nádvoria; ich krídla pokryl bronzom. 10 More postavil na pravú stranu, k juhovýchodu.4,10 1Krľ 7,39 11 Churám4,11 Chirám v 1Krľ. zhotovil i hrnce, lopaty a kropeničky. Tak Churám dokončil prácu, ktorú konal pre kráľa Šalamúna na Božom dome: 12 dva stĺpy a guľaté hlavice na vrchu oboch stĺpov, dvoje mrežovaní na prekrytie oboch guľatých hlavíc na vrchu stĺpov,4,12 1Krľ 7,41 13 štyristo granátových jabĺk pre obe mrežovania, a to po dva rady granátových jabĺk na jedno mrežovanie, aby prekrývali obe guľaté hlavice na vrchu stĺpov; 14 ďalej urobil podvozky a na ne nádrže, 15 jedno more a pod ním dvanásť býkov, 16 hrnce, lopaty, vidlice a ostatné potrebné predmety. Churám-Abi to vyhotovil kráľovi Šalamúnovi pre Hospodinov dom z lešteného bronzu.4,16 2Krn 2,12 17 V okolí Jordánu medzi Sukkótom a Ceredou ich dal kráľ odlievať v hlinených tvarovkách. 18 Všetkých týchto predmetov narobil Šalamún veľké množstvo, pretože sa na váhu bronzu nehľadelo. 19 Šalamún dal zhotoviť celé zariadenie Božieho domu, a to zlatý oltár, stoly na predkladanie chlebov, 20 svietniky a ich lampy z rýdzeho zlata, aby horeli podľa predpisu pred zadnou sieňou, 21 kvety, lampy, zlaté kliešte z rýdzeho zlata, 22 nože, kropeničky, čaše a panvice z rýdzeho zlata. Vnútorné krídla dverí do veľsvätyne, ako i dvere do chrámovej siene boli zo zlata.