Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

Eliáš vzatý do neba

1 Keď mal Hospodin vziať vo víchrici Eliáša do neba, Eliáš s Elizeom práve odchádzali z Gilgálu.2,1 1Krľ 19,16.19-21; Ž 107,25
2 Eliáš povedal Elizeovi: „Zostaň, prosím, tu, lebo ma Hospodin posiela do Bételu.“ Elizeus však odvetil: „Akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa.“ Tak šli do Bételu. 3 Vtedy vyšli prorockí učeníci, čo boli v Bételi, k Elizeovi a spýtali sa ho: „Vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána ponad tvoju hlavu?“ Povedal: „Viem to i ja. Mlčte o tom!“ 4 Potom mu Eliáš povedal: „Elizeus, zostaň, prosím, tu, lebo ma Hospodin posiela do Jericha.“ Odvetil: „Akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa.“ Tak prišli do Jericha.2,4 1Sam 20,3; 25,26; 2Krľ 4,30 5 Tamojší prorockí učeníci pristúpili k Elizeovi a spýtali sa ho: „Vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána ponad tvoju hlavu?“ Odvetil: „Viem to i ja. Mlčte o tom!“ 6 Potom mu Eliáš povedal: „Elizeus, zostaň, prosím, tu, lebo ma Hospodin posiela k Jordánu.“ Odpovedal: „Akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa.“ Tak šli obaja. 7 Päťdesiati spomedzi prorockých učeníkov šli a zastali obďaleč, kým oni dvaja stáli pri Jordáne. 8 Eliáš si vzal plášť, zvinul ho a udrel ním na vodu. Tá sa rozostúpila na obe strany, takže obaja prešli po suchu.2,8 Ex 14,16; 1Krľ 19,19; 2Krľ 1,8 9 Ako tak prechádzali, povedal Eliáš Elizeovi: „Žiadaj si, čo ti mám urobiť, prv než budem od teba vzatý.“ Elizeus povedal: „Nech spočinie na mne, prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha.“2,9 Dt 21,17; Sir 48,13 10 Povedal: „Ťažko splniteľnú vec si žiadaš. No ak ma uvidíš, ako budem od teba vzatý, stane sa to, inak však nie.“ 11 Ako sa tak prechádzali a zhovárali, objavil sa zrazu ohnivý voz a ohnivé kone. Tie oddelili oboch od seba a Eliáš sa vo víchrici vznášal do neba.2,11 Gn 5,24; Mal 3,23; Sir 48,9; 1Mak 2,58; Lk 24,51 12 Elizeus to videl a kričal: „Otec môj, otec môj, vozy Izraela a jeho jazda!“ Viac ho už nevidel. Nato vzal svoj odev a roztrhol ho na dvoje.2,12 2Krľ 13,14 13 Potom zdvihol plášť, ktorý padol z Eliáša, vrátil sa a zastal na brehu Jordánu. 14 Vzal plášť, udrel ním na vodu a zvolal: „Kde je Hospodin, Boh Eliáša, i on sám?“ Keď udrel na vodu, rozostúpila sa na obe strany a Elizeus prešiel. 15 Keď to videli prorockí učeníci v protiľahlom Jerichu, rozhlásili, že Eliášov duch spočinul na Elizeovi. Šli ho uvítať, poklonili sa mu až po zem2,15 Nm 11,25; 1Krľ 19,16 16 a navrhli mu: „Tu medzi tvojimi služobníkmi je päťdesiat odvážnych mužov. Môžu sa rozísť a pátrať po tvojom pánovi, či ho duch Hospodina neodvial a nezhodil na niektorý vrch alebo do niektorého údolia.“ Povedal: „Netreba.“2,16 1Krľ 18,12; Ez 3,14; 8,3; Sk 8,39 17 Keď však do omrzenia naliehali, privolil. Tak vyslali tých päťdesiatich mužov, ktorí ho tri dni hľadali, ale nenašli. 18 Potom sa k nemu vrátili, lebo sa zdržiaval v Jerichu. Povedal im: „Vravel som vám predsa, aby ste nechodili.“

Elizeus ozdravuje vodu

19 Muži toho mesta vraveli Elizeovi: „Ako náš pán vidí, mesto je dobré na bývanie, no voda je zamorená a kraj trpí potratmi.“2,19-22 Ex 15,23-25
20 Povedal: „Prineste mi novú misu a vložte do nej soľ.“ Keď ju priniesli, 21 podišiel k vodnému prameňu, vsypal ta soľ a povedal: „Takto vraví Hospodin: ‚Ozdravujem túto vodu. Už nebude spôsobovať smrť ani potraty.‘“ 22 Tá voda je dodnes uzdravená podľa slova, ktoré vyriekol Elizeus.

Elizeus a zlé deti

23 Odtiaľ sa pobral hore do Bételu. Ako tak vystupoval, vyšli z mesta uličníci a posmešne naňho volali: „Poď hore, plešivec, poď hore, plešivec!“
24 Obrátil sa a keď ich uzrel, preklial ich menom Hospodina. Vtom sa vyrútili z hory dve medvedice a roztrhali z nich štyridsaťdva chlapcov.2,24 Ex 15,23-25 25 Odtiaľ prešiel Elizeus na vrch Karmel, odkiaľ sa vrátil do Samárie.