22. kapitola

1 Dávid vyhlásil: „Toto bude dom Hospodina, Boha, a tu bude mať Izrael oltár na spaľované obety.“22,1 2Krn 3,1

Prípravy na stavbu chrámu

2 Dávid dal sústrediť cudzincov, ktorí boli v Izraeli, a určil kamenárov na okresávanie kamenných kvádrov na stavbu Božieho domu.22,2 1Krľ 5,5; 2Krn 2,16; 8,7
3 Dávid zaobstaral množstvo železa na klince do krídel brán i na skoby, množstvo bronzu, ktoré sa nedalo odvážiť, 4 a nesmierne veľa cédrového dreva. Sidončania a Týrčania totiž dodávali Dávidovi mnoho cédrového dreva. 5 Dávid povedal: „Môj syn Šalamún je ešte neskúsený mladík, dom však, ktorý sa má postaviť Hospodinovi, treba vybudovať tak, aby vzbudzoval obdiv a nádheru vo všetkých krajinách. Musím na to urobiť prípravy.“ Dávid zaobstaral ešte pred svojou smrťou množstvo materiálu.22,5 1Krľ 3,7; 1Krn 29,1 6 Potom si zavolal syna Šalamúna a prikázal mu postaviť dom Hospodinovi, Bohu Izraela.22,6-10 2Sam 7,12n; 1Krn 17,1-14; 28,2-7 7 Dávid hovoril svojmu synovi Šalamúnovi: „Sám som pomýšľal postaviť dom menu Hospodina, svojho Boha. 8 Hospodin mi však vyčítal: ‚Prelial si veľa krvi a zviedol urputné boje. Nepostavíš dom môjmu menu, lebo si predo mnou prelial veľa krvi na zem.22,8 1Krľ 5,17 9 Narodí sa ti však syn, ktorý prinesie pokoj. Zaistím mu mier od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať Šalamún. Za jeho vlády dám Izraelu mier a spokojnosť.22,9 1Krľ 5,5 10 On postaví môjmu menu dom. Bude mi synom a ja jemu otcom. Jeho kráľovský trón nad Izraelom natrvalo upevním.‘22,10 2Sam 7,14; 1Krľ 5,19 11 Teraz, syn môj, nech ťa sprevádza Hospodin, aby si úspešne vybudoval dom Hospodina, svojho Boha, ako o tebe povedal. 12 Len nech ti dá Hospodin múdrosť a um. Nech ťa ustanoví nad Izraelom, aby si zachovával zákon Hospodina, svojho Boha.22,12 1Krľ 3,9.12 13 Úspech dosiahneš vtedy, keď budeš dbať na plnenie ustanovení a právnych predpisov, ktoré vydal Hospodin Mojžišovi pre Izrael. Buď silný a odvážny! Neboj sa a nestrachuj!22,13 Dt 31,6; Joz 1,6n.9; 1Krľ 2,2n; 1Krn 28,7 14 Napriek svojim trápeniam som zaobstaral pre Hospodinov dom stotisíc talentov zlata, milión talentov striebra a množstvo bronzu a železa, ktoré sa nedá zvážiť, takže je toho hojnosť. Zadovážil som i drevo a kamene. K tomu musíš ešte pridať.22,14 1Krn 29,2-5 15 Máš pri sebe mnohých remeselníkov: kamenárov, tesárov a rôznych majstrov na každú prácu. 16 Zlata, striebra, bronzu a železa je nespočetné množstvo. Daj sa do práce a Hospodin nech je s tebou!“ 17 Nato vyzval Dávid všetkých izraelských hodnostárov, aby boli jeho synovi Šalamúnovi na pomoci: 18 „Hospodin, váš Boh, je s vami a zaistil vám mier od okolia, lebo mi vydal do moci obyvateľov krajiny, ktorá musí poslúchať Hospodina a jeho ľud.22,18 Dt 12,10; Joz 21,44; 23,1; 1Krn 23,25 19 Teraz sa srdcom a celou bytosťou zamerajte na hľadanie Hospodina, svojho Boha. Dajte sa do stavby svätyne Hospodina, Boha, aby sa preniesla archa Hospodinovej zmluvy i posvätné náboženské predmety do domu, ktorý sa má postaviť na počesť Hospodinovho mena.“22,19 1Krľ 8,6.21; 2Krn 5,7; 6,11; 20,3